Karty zgłoszenia i regulamin konkursu do pobrania w biurze RPEKiT przy ul.Szkolna 1.