Ryńskie Centrum Kultury pozyskało środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna na realizację projektu pt. "Obudzić się do życia... z KULTURĄ!", który skierowany jest do seniorów z Gminy Ryn. Realizacja wydarzenia ma na celu aktywizację, integrację i "ukulturalnienie" seniorów.

Dzięki odwiedzeniu miejsc ważnych kulturowo osoby starsze będą miały szanse bezpośrednio obcować ze sztuką, a dla większości to pierwsza i być może jedyna szansą odwiedzenia miejsc istotnych dla poznania kultury Polski czy doświadczenia wydarzeń artystycznych "wielkiego formatu".

Wydarzenie składa się z dwóch etapów:

  1. Dwudniowego wyjazdu edukacyjnego do Warszawy, gdzie seniorzy zwiedzą Muzeum Narodowe i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, a także wezmą udział w spektaklu w Teatrze Wielkim Opery Narodowej i koncercie symfonicznym w Filharmonii Narodowej.

  2. Organizacji koncertu operetki w Ryńskim Centrum Kultury. To wydarzenie będzie uroczystym podsumowaniem działań projektowych, a udział w nim będą mogli wziąć również seniorzy, którzy ze względów zdrowotnych nie mieli możliwości wzięcia udziału w wyjeździe do Warszawy.