Z dniem 1 stycznia 2019 roku uchwałą Rady Miejskiej nr XLVI/341/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury Ryńskie Centrum Kultury połączone zostało z Biblioteką Publiczną w Rynie. Powołana instytucja nosi nazwę Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Na potrzeby RPEKiT zaadaptowany został budynek po byłym przedszkolu, do którego połączone jednostki przeprowadzą się w najbliższych miesiącach, a do tego czasu pozostają w swoich dawnych siedzibach. Dyrektorem powołanej instytucji jest Pani Maria Tuczyńska.

7 września odbyły się Dożynki Gminno – Powiatowe w Szymonce, których organizatorem był Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki, Gmina Ryn, Starostwo Powiatowe w Giżycku oraz Sołectwo Szymonka. 

W ubiegłą sobotę 17 sierpnia, nad Jeziorem Ryńskim po raz kolejny odbył się Festyn Kulinarny "Ryńskie Smalcowanie z Ogórczeniem".