W strukturach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki działa Centrum Kultury i Turystyki, które kontynuuje działalność Ryńskiego Centrum Kultury i w ramach swojej działalności prowadzi koła i grupy zainteresowań tj. zespoły tańca hip-hop i break dance (grupa początkująca i zaawansowana). Istnieje koło plastyczne i grupy wokalne, przy czym prowadzone są także indywidualne zajęcia wokalne. Funkcjonuje Zespół Śpiewaczy Ryńskie Wrzosy, a także odnoszący sukcesy Ludowy Zespół Sterławiacy.  Nie wypada nie wspomnieć również o miłośnikach kina – raz w miesiącu odbywają się seanse filmowe w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Przy RPEKIT działa również Ryńska Akademia Seniorów, w ramach której seniorzy spotykają się raz w miesiącu na różnego typu warsztatach, prelekcjach czy wyjazdach.

Obok edukacji kulturalnej, głównym trzonem działalności jest organizacja szerokiego spektrum wydarzeń np. Kawiarenka Podróżnika, kameralne koncerty czy warsztaty, a także imprezy plenerowe. W tym: Dzień Dziecka, Majówka, Dni Rynu, Pchli Targ, Festiwal Kultury Średniowiecza Masuria, Ryńskie Smalcowanie z Ogórczeniem czy Dożynki Gminne.
Centrum Kultury prowadzi również Galerię Sztuki „Z Latarnią”, w której co miesiąc można podziwiać nowe wystawy.

W sezonie letnim funkcjonuje Punkt Informacji Turystycznej oraz Muzeum Regionalne im. Albina Nowickiego. Od 2019 roku czynna jest Wieża Widokowa, zaadaptowana ze starej wieży ciśnień.

Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernia 16, 11-520 Ryn. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Pana Marcin Konieczny, z którym może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem adresu mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe uczestników zajęć, warsztatów i imprez przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych oraz umożliwienia wzięcia udziału w zajęciach i zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestników, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Zgoda może zostać cofnięta w każdym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.
Dane osobowe mogą być również przetwarzane w związku z zawarciem lub realizacją umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie lub zawarcie umowy). Jeżeli Administrator posiada obowiązek lub uprawnienie do przetwarzania wynikające z przepisów prawa, dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (podstawa wynikająca z przepisów prawa).
Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z udostępnionych zbiorów – ich wypożyczaniem i zwrotem oraz w celach statystycznych, na podstawie ustawy o bibliotekach z dn. 29 czerwca 1997 r., z poźn. zm., art. 4.1 oraz Ustawy o statystyce publicznej z dn.29 czerwca 1995 r. z poźn. zm., art.13.1.
Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych. Jeżeli obowiązek podania wynika z przepisów prawa podanie danych będzie obowiązkowe. Informacja o obowiązku podania danych będzie przekazana podczas zbierania danych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w ramach profilowania.

Przekazywanie danych

Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi windykacyjne, podmiotom świadczącym usługi prawne na podstawie umów powierzenia danych osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski ani do organizacji międzynarodowej.

Czas przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania obowiązków statutowych, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

Uprawnienia dotyczące danych osobowych

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

HISTORIA MUZEUM

Od 1952 roku lokalny pedagog - pasjonat historii, Albin Nowicki, zaczął gromadzić różnej wartości przedmioty związane z regionem. W 1960 roku zostało powołane do życia Koło Miłośników Rynu, a jego członkowie zaczęli organizować Izbę Regionalną. Zbierano eksponaty, popularyzowano lokalną historię, kulturę oraz tradycję. Eksponaty pochodziły zazwyczaj od mieszkańców miasta i okolicy, a w szczególności od dzieci i młodzieży, którą Nowicki dobrze znał i potrafił zainspirować do działania. Inne muzealia, jak szafa gdańska, pochodziły z Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej. W ciągu kilku lat wspólnymi wysiłkami mieszkańców udało się stwozyć bogaty zbiór, który nieustannie się powiększał. Eksponaty gromadzono w kancelarii kierownictwa szkoły, część w hallu kina. Doraźnie posiłkowano się także pomieszczeniem w Banku Spółdzielczym. Wśród osób, które w ramach czynu społeczengo pomagały tworzyć Muzeum, należy wymienić m.in. Albina Nowickiego, Stefana Miklińskiego, Franciszka Gabryjela, Stanisława Stępkowskiego, Zenona Kazimiańca, Jerzego Prigarę, Jana Basińskiego.
W latach 1966, 1967 i 1968 odbyły się trzy ekspozycje zbiorów muzealnych. Na koniec lat 60-tych łączna liczba eksponatów przekraczała 1800 sztuk.
W 1969 roku Izba Regionalna znajdowała się w południowo - wschodnim skrzydle ryńskiego zamku, a w jej skład wchodziło 7 sal i korytarz. W 1969 roku utworzono Punkt Muzealny, wówczas też Muzeum w Olsztynie przekazało do Rynu eksponaty pochodzące z lokalnych wykopalisk. Punkt złożony był z 8 izb o łącznej powierzchni 600 metrów kwadratowych. W 1970 roku członkowie Koła działali jako Oddział Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego Pojezierze.
W 1972 roku przekształcono Izbę Regionalną w Społeczne Muzeum Regionalne im. Albina Nowickiego.
Do roku 1999 zbiory znajdowały się pod opieką Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, który w 2000 roku został przekształcony w Ryńskie Centrum Kultury. W 2008 roku muzealia zostały przeniesione do budynku przy ul. Hanki Sawickiej 1, gdzie można je oglądać do dziś.

 

RYŃSKIE ZBIORY MUZEALNE - Muzeum im. Albina Nowickiego

W muzeum znaleźć można głównie zbiory etnograficzne pochodzące z okolic Rynu. Najstarsze eksponaty mają ponad 200 lat. Znajdziecie tu jedyne, wystawiane w warunkach muzealnych na Warmii i Mazurach: łódź - dłubankę, wydobytą z dna Jeziora Ryńskiego oraz półkosek z pocz. XIX w. Obejrzeć można piękny fotel gdański, zbiór XIX wiecznych planów architektonicznych zamku i kościoła w Rynie, ale także najprawdziwsze "gacie z klapą" czyli arcypraktyczne, koronkowe reformy, czarci zydel, magiczne lustro oraz - ostatnią, niegdyś zamurowaną żywcem, przykutą łańcuchami do ściany mazurską czarownicę.

Przekraczając progi ośmiu pomieszczeń odbędziecie niezapomnianą wycieczkę w przeszłość, co umożliwią Wam ekspozycje narzędzi do pracy w polu, gospodarstwie  oraz do połowu ryb (także pod lodem), starych mebli, "sprzętu" kuchennego, równie ślicznych, co starych kafli pochodzących z pieców kaflowych okolicznych zamków, pałaców i bogatych domów, oraz moc innych, równie ciekawych przedmiotów, których nie ogląda się tylko przelotnie, lecz przez pryzmat ich zawsze ciekawej historii.

 

Ryńska Akademia Seniorów zrzesza ok. 40 osób w starszym wieku, które chcą aktywnie spędzać wolny czas. Spotkania RAS odbywają się raz w miesiącu przez cały ok z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych. W ramach spotkań organizowane są zajęcia rękodzielnicze, wyjazdy edukacyjne, wyjazdy do kina, wykłady i prelekcje.