Niezmiennie od 11 lat w marcu Ryńskie Centrum Kultury organizuje Babski Wieczór, na który chłopom wstęp wzbroniony! Tego dnia sala widowiskowa RCK jest wypełniona po brzegi przedstawicielkami płci pięknej.

Dwie godziny programu wypełnionego skeczami i występami artystycznymi. W tym roku na scenie wystąpił duet z Olsztyna - Krzysztof Lewandowski i Irena Łesiów z utworami Marka Grechuty a także Ireneusz Nieckarz.

Panu Jarosławowi Majkowskiemu dziękujemy za fotorelację!

Wielkie podziękowania ślemy również sponsorom:
- Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rynie Jarosławowi Filipek
- Grupie Radnych: Ireneuszowi Nieckarz, Adamowi Majgier, Juliuszowi Brant, Sławomirowi Suchorowiec
- Burmistrzowi Józefowi Karpińskiemu
- Elżbiecie i Andrzejowi Kłos
- Zajazdowi Biały Młyn w Sterławkach Wielkich
- Bankowi BGŻ BNP Paribas oddział w Rynie.